Skulle alle være tvungen til at være besøgsven?

Vi har ikke tid eller vælger ikke at have tid. Mange vælger i stedet at bruge tid på sig selv. Det er der vel ikke noget galt i?

Besøgsven i Danmark

Men forestil dig lige hvad der ville ske på landsplan hvis følgende skete:

Alle raske og normaltfungerende skulle være besøgsven minimum 2 gange hver 14. dag.

Der kunne vælges mellem unge, voksne og ældre.

Alle på kontanthjælp, pensionister, invalidepension, deprimerede, sorgramte, asylansøgere, flygtninge osv skulle automatisk skrives op til besøg. Og alle andre, som ellers har behov kan skrive sig op til besøg.

Hvad ville det mon give af effekt ude i yderområderne? Til dem som sidder alene, dem som har det svært. Dem som føler sig glemt. Hvis de kunne løftes. Hvis begge parter blev løftet. Hvad ville det så ikke give af effekt på samfundet og nærmiljøet? Ville man se flere aktive i lokalsamfundet?

Ingen glemt, ingen klemt. Et nyt nationalt fællesskab.